Privacy

Iedereen heeft recht op privacy. Alle medewerkers en andere betrokkenen bij Vanboeijen worden aangesproken op het zorgvuldig regelen van de privacy binnen Vanboeijen.

Wij willen dat iedereen zich bewust wordt van de vele raakvlakken die de privacy-wetgeving (o.a. Wet Bescherming Persoonsgegevens en Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst) heeft met het dagelijks werk en gedrag. Bij Vanboeijen wordt op alle locaties actief aandacht gevraagd voor privacy d.m.v. beeld en film.