Privacy

Iedereen heeft recht op privacy. Alle medewerkers en andere betrokkenen bij Vanboeijen worden aangesproken op het zorgvuldig regelen van de privacy binnen Vanboeijen.

Wij willen dat iedereen zich bewust wordt van de vele raakvlakken die de privacywetgeving (o.a. Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) heeft met het dagelijks werk en gedrag. Bij Vanboeijen wordt vanaf indiensttreding bij iedereen actief aandacht gevraagd voor de privacy van onze bewoners, cliënten en medewerkers.

Naast deze korte privacy tekst hebben we ons uitgebreide privacy statement ook aangepast aan de AVG. Je kunt deze hier lezen.

E-mail

Voor het veilig versturen van berichten via e-mail, chat en file transfer werken wij met Zivver; een oplossing die ervoor zorgt dat wij zeker weten dat niemand anders dan de verzender en de ontvanger toegang hebben tot onze (e-mail) communicatie.

Lees hier meer