Samen met cliënten, familie en medewerkers

'Samen werken aan de wensen en dromen van onze cliënten.'

Wat onze bewoner en cliënt kan en wil, ondersteunen en begeleiden wij, binnen onze mogelijkheden. Dat is wat Vanboeijen in de toekomst nog veel meer wil zijn: een cliëntgestuurde organisatie.

Het beste voor cliënten

Dit doen we door te werken vanuit onze bedoeling. Hierin werken we samen in de driehoek van bewoner/cliënt, ouder/verwant en (persoonlijk) begeleider. Dit is de basis van ons handelen. Het samen verantwoordelijk zijn is en blijft het belangrijkste uitgangspunt. Op locatie worden met elkaar keuzes gemaakt, het eigen werk georganiseerd en de best passende oplossingen gevonden, binnen de organisatieafspraken die gemaakt zijn. Daarbij zien we wonen, werken, vrije tijd en nachtzorg als 24-uurs zorg. Deze onderdelen sluiten dus naadloos op elkaar aan. Daarbij kijken we altijd naar de mogelijkheden en de wensen, dromen en talenten van onze bewoners. Op maat.

Locatieoverleg van grote waarde

Het locatieoverleg is van onschatbare waarde en is een belangrijk medezeggenschapsorgaan voor iedere locatie. Een plek en samenwerking voor ouders en familieleden om met de (persoonlijk) begeleider en zorgmanager mee te praten en na te denken over de dagelijkse gang van zaken op de locatie waar hun kind of verwant verblijft. Over het directe leven en werken van hun kind of familielid. Over onderwerpen zoals voeding, hygiëne, de inrichting van het huis en het dagprogramma, maar ook over thema's als ethiek. We kijken en maken samen duidelijk wat nodig is om het meepraten - en doen van ouders/verwanten op de locaties binnen Vanboeijen zo goed mogelijk te organiseren.

Persoonlijk plan als centrum van onze ondersteuning

De uitkomst en het resultaat van het gesprek en de samenwerking in de driehoek van bewoner/cliënt, ouder/verwant en (persoonlijk) begeleider is ons beleid per cliënt: het persoonlijk plan. Speerpunten van het persoonlijk plan zijn: de cliënt staat centraal, het plan is van de cliënt zelf en wordt geschreven door de driehoek cliënt - ouder/verwant - begeleider. Het is multidisciplinair: alle partijen werken erin samen. Het nieuwe plan is overzichtelijk: alle informatie van de cliënt is erin terug te vinden. Én het is toegankelijk: alle betrokkenen kunnen erin kijken, tenzij er om specifieke redenen voor is gekozen bepaalde informatie voor sommigen af te schermen.

De beste uitvoering van het persoonlijk plan bereiken we samen. Samen met het sociale netwerk, de familie, vrienden, vrijwilligers, werk en vrije tijd, van een cliënt en alle deskundigen die bij Vanboeijen werken, ondersteuning én de hele organisatie. Dat noemen wij de dubbele driehoek.