Wat maakt ons bijzonder

'Wij zijn specialist in complexe ondersteuningsvragen voor mensen met een verstandelijke beperking.'

Wij zijn specialist in complexe ondersteuningsvragen voor mensen met een verstandelijke beperking. Ons uitgangspunt is niet óf we iemand kunnen ondersteunen, maar hóe. Cliënten uit heel Nederland komen hiervoor bij ons en kunnen hiervoor bij ons terecht.

Wij bieden een breed en gevarieerd ondersteuningsaanbod voor wonen, werken, dagbesteding en vrije tijd. Met veel of minder ondersteuning. In een wijk of dorp, in of aan de rand van het stadscentrum of landelijk. Het voordeel van deze ruime keuze in woon-, werk-, en dagbestedingsaanbod is dat er, wanneer de bewoner of cliënt dat vraagt of nodig heeft in zijn leven, altijd een verschuiving naar of uitwisseling van woning en/of werk- en dagbestedingsplek mogelijk is.

Voor cliënten met een meervoudige verstandelijke beperking en gedragsproblematiek die veel ondersteuning nodig hebben, biedt Vanboeijen beschut en beschermd wonen in een 'gewone' wijk. We noemen dit ook wel 'veilig wonen'.

Uniek in Noord Oost Nederland

Uniek in Noord Oost Nederland: Vanboeijen heeft twee eigen gezondheidscentra. In Assen en in Meppel. Hier bieden wij 'in en aan huis' de volledige (para)medische eerstelijnsondersteuning die onze bewoners en cliënten nodig hebben. Denk hierbij aan de Arts Verstandelijke Gehandicapten (AVG), tandartsen, mondhygiënisten, verpleegkundigen, orthopedagogen, psychologen, diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, muziektherapeut, logopedisten en geestelijk verzorgers. En ook bewegingsagogen en vrijetijdscoaches. Van dit aanbod kunnen bewoners en cliënten van Vanboeijen maar ook externe cliënten gebruik maken.

Vanboeijen biedt specifieke verpleeghuiszorg voor de ouder wordende cliënt (met dementie).

Pareltjes van Vanboeijen

Vanboeijen biedt allerlei voorzieningen en recreatiemogelijkheden waarmee we ons richten op integratie in de wijk, buurt en meedoen in en met de samenleving. Op Park Diepstroeten in Assen en Het Erf in Meppel hebben wij publieke zwembaden, dierenboerderijen, belevingstuinen, kerkgebouwen en grand café's. Wij bieden hierin win-win situaties met gemeenten, werken samen met andere organisaties en zijn altijd op zoek naar kansen voor particulieren en het bedrijfsleven.

Vanboeijen is van oorsprong een christelijke organisatie. Bij Vanboeijen is iedereen welkom, ongeacht identiteit en levensbeschouwing.

Wij werken in krachtige teams waarbij (persoonlijk) begeleiders, cliënten en ouders/verwanten intensief met elkaar samenwerken: jouw stem doet ertoe. Dit betekent ook dat wij ondersteuning bieden op maat. Wij richten ons op het waarmaken van de wensen, dromen en talenten van onze cliënten, binnen onze mogelijkheden.