Trajectbegeleiding door Vanboeijen

'Ik ben blij met een steuntje in de rug'

Wij begeleiden jongeren met een licht verstandelijke beperking, binnen hun eigen mogelijkheden, terug naar werk, school, stage of een werkervaringsplek. We maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van de mogelijkheden van maatschappelijke organisaties, zoals het UWV, scholen, gemeentes, re-integratiebureaus, stageleerbedrijven en leerplichtambtenaren. Het doel is om ervoor te zorgen dat de jongere een zinvolle invulling van de dag krijgt.