Bijzonder Vanboeijen
De eerste lammetjes zijn geboren | Park Diepstroeten

Medezeggenschap

Medezeggenschap doen we samen. Samen met bewoners, cliënten, familie en begeleiders komen we tot de beste keuzes. Waarbij ieder zijn eigen inbreng heeft. Die samenwerking begint zo dicht mogelijk bij de bewoner op onze locaties voor wonen en werk- en dagactiviteiten. We vinden het belangrijk dat op iedere locatie goed overleg plaatsvindt in de driehoek cliënt-ouders/verwanten en (persoonlijk) begeleiders. Om ervoor te zorgen dat, binnen de mogelijkheden, iedere client daadwerkelijk eigen keuzes kan maken.