Werken

'Ik voel mij gewaardeerd omdat mijn werk ertoe doet.'

Werken en dagbesteding via Vanboeijen

Wanneer je werk uitvoert, voel je je nuttig. Dit geldt voor iedereen. Wij bieden onze cliënten daarom graag de mogelijkheid om te werken. Mooi werk draagt namelijk bij aan een Goed leven. Wij helpen hierin op verschillende manieren.

Werken doen naar vermogen bij Vanboeijen

Bij Vanboeijen kunnen cliënten werken naar vermogen. Hierbij bieden wij je de keuze uit verschillende activiteiten, passend bij je interesses en mogelijkheden:

  • Groenwerkzaamheden: werken op bijvoorbeeld een kinderboerderij, in een tuin of kas en het groenonderhoud.

  • Ambachtelijke werkzaamheden: het maken van kaarsen, keramiek, sieraden en kunst die vervolgens verkocht worden in eigen winkels .

  • Industrieel werk: werken bij bijvoorbeeld het meubel- of metaalbedrijf of de drukkerij.

  • Dienstverlenende werkzaamheden, zoals werken in een restaurant, copyshop en wasserij, postbezorging of transportwerkzaamheden.

Iedere dag stemmen wij samen met de cliënt de activiteiten af. Dit is afhankelijk van de stemming en de vraag van de cliënt. Wij geloven dat dagbesteding geen bezigheidstherapie is, maar Mooi werk. Wanneer iemand zinvol werk kan uitvoeren, draagt dit bij aan een Goed leven.

Jobcoaching via Vanboeijen

‘Begeleid werken met een jobcoach’ houdt in dat een cliënt werkt buiten Vanboeijen, en dat wij een ondersteunende rol hebben. Wij streven er naar om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, werk te bieden in de samenleving dat aansluit op hun interesses en ambities. Wij willen onze cliënten helpen om zich verder te ontwikkelen, ervaring en kennis op te doen en vaardigheden te trainen. Vanboeijen houdt contact met mensen, organisaties, bedrijven en instanties om te bevorderen dat mensen met een handicap een werk- of leerplek hebben in de samenleving. Ook zorgen we ervoor dat mensen zich kunnen ontwikkelen via onderwijs, cursussen en trainingen.

Trajectbegeleiding door Vanboeijen

Wij begeleiden jongeren met een licht verstandelijke beperking, binnen hun eigen mogelijkheden, terug naar werk, school, stage of een werkervaringsplek. We maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van de mogelijkheden van maatschappelijke organisaties, zoals het UWV, scholen, gemeentes, re-integratiebureaus, stageleerbedrijven en leerplichtambtenaren. Het doel is om ervoor te zorgen dat de jongere een zinvolle invulling van de dag krijgt.