Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het gevoerde beleid van Vanboeijen en de algemene gang van zaken. De Raad van Toezicht is het klankbord voor de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

De heer J.S. (Hans) Reinders (voorzitter)
De heer H.F. (Henk) Schoep
De heer E.H.J. (Evert) Uitentuis
De heer J. (Jan) Schaart
Mevrouw L. (Loes) Kater
Mevrouw E.J. (Evelyn) Finnema

De Raad van Toezicht is te bereiken via de bestuurssecretaris Maranke van Santen via het volgende e-mailadres: maranke.vansanten@vanboeijen.nl. Bij de bestuurssecretaris zijn de reglementen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht op te vragen evenals de visie op toezicht.