Centrale Verwantenraad (CVR)

'Ouders en verwanten zijn onmisbaar in onze ondersteuning en begeleiding.'

Ouders en verwanten zijn onmisbaar in de ondersteuning en begeleiding van de mensen die bij Vanboeijen wonen, werken en dagbesteding hebben. Zij kennen hun verwant tenslotte als geen ander. Wij vinden het daarom heel belangrijk dat ouders en verwanten meedenken, meepraten en meebeslissen.
 

Dit overleg kan met elkaar op locatie in het locatie-overleg en op organisatieniveau gebeurt dat door ouders/vertegenwoordigers in de Centrale Verwantenraad. De Wet op medezeggenschap voor cliënten in zorgorganisaties (Wmcz) geeft hier richtlijnen voor. Alle vertegenwoordigers van bewoners/deelnemers zijn lid van de Centrale Verwantenraad. Uit de leden wordt een bestuur van 8 mensen gekozen.

De Centrale Verwantenraad denkt, praat en beslist mee met de Raad van Bestuur. Eens in de zes weken heeft de centrale verwantenraad overleg met de bestuurder. Dit alles om bij te dragen aan waar het allemaal om te doen is: een goede kwaliteit van ondersteuning en begeleiding.