ANBI-publicatie

Vanboeijen is aangemerkt als ANBI-instelling. ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat uw gift aan Vanboeijen aftrekbaar is van de belasting, binnen de daarvoor geldende regels. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de Belastingdienst.

1. Naam van de instelling

Stichting Vanboeijen.

2. Toegekend RSIN-nummer

802409568

3. Contactgegevens

Eemland 1

9405 KD Assen

Postbus 30014

9400 RA Assen

T (0592) 305 305

info@vanboeijen.nl

4. Doelstelling

Wij geloven er in dat ieder mens een waardevol leven leidt. Het is onze kerntaak om mensen met een verstandelijke beperking daarin te ondersteunen en begeleiden. Met onze overtuiging: goed leven, mooi werk, met elkaar!

Vanboeijen levert ondersteuning en begeleiding aan kinderen, volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking bij leren, wonen, werken en vrije tijd. Vanboeijen doet dat met ruim 1600 medewerkers vanuit meer dan 100 locaties in Drenthe en daarbuiten.

5. Beleidsplan

Het beleid van Vanboeijen is vastgelegd in het ontwikkelplan.

6. Samenstelling

Vanboeijen heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur in de persoon van Annette Imhof. Zij heeft de algehele leiding over Vanboeijen. Er zijn een directeur zorg en een directeur bedrijfsvoering, die samen met de bestuurder het directieteam (DT) van Vanboeijen vormen. Het directieteam geeft leiding aan de zorgmanagers en de managers van de ondersteunende diensten.

De leden van het directieteam van Vanboeijen zijn:

  • Annette Imhof, bestuurder
  • André Enter, directeur zorg
  • Johan Dusseljee, directeur bedrijfsvoering

7. Beloningsbeleid

Voor het beloningsbeleid verwijzen wij naar de van toepassing zijnde CAO gehandicaptenzorg http://www.vgn.nl/cao. Ook is hiervoor in de jaarlijkse verslaglegging in het jaarverslag informatie over te vinden.

8. Jaarverslag

Lees hier ons jaarverslag 2017.

9. Financiële verantwoording

Financiële verantwoording is een onderdeel uit het jaarverslag 2017.