Jobcoaching via Vanboeijen

'Ik krijg hier de ruimte om te kunnen leren'

‘Begeleid werken met een jobcoach’ houdt in dat een cliënt werkt buiten Vanboeijen en dat wij een ondersteunende rol hebben. Wij streven er naar om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk te bieden in de samenleving dat aansluit op hun interesses en ambities. Wij willen onze cliënten helpen om zich verder te ontwikkelen, ervaring en kennis op te doen en vaardigheden te trainen. Vanboeijen houdt contact met mensen, organisaties, bedrijven en instanties om te bevorderen dat mensen met een handicap een werk- of leerplek hebben in de samenleving. Ook zorgen we ervoor dat mensen zich kunnen ontwikkelen via onderwijs, cursussen en trainingen.