Kinderen

Met elkaar dragen we bij aan de beste zorg voor uw kind

Als ouder of verwant wilt u het beste voor uw kind. Een zo gewoon mogelijk leven. Ook als uw kind een verstandelijke beperking heeft. Elk kind verdient de kans om zich te ontwikkelen en plezier te hebben in het leven. Vanboeijen biedt een prettige plek voor kinderen die niet binnen het gezin kunnen opgroeien. En we vangen kinderen op die niet binnen het reguliere onderwijs een plekje vinden. We bieden speciale woon- en dagbestedingslocaties voor kinderen met een verstandelijke beperking. Hier geven we uw kind professionele zorg en opvang in een veilige en liefdevolle omgeving. Als ouder of verwant heeft u hierin een belangrijke stem. U beslist mee over uw kind én het doen en laten op de locatie. Want we doen het Met elkaar!

Ieder kind is anders

We bieden zorg op maat, want ieder kind is anders. We vinden het belangrijk dat uw kind zich bij ons thuis voelt en een fijne plek heeft. Op de woningen en in onze kinderdagcentra werken betrokken teams van professionele begeleiders. Ieder kind heeft een vaste persoonlijk begeleider. Bij de begeleiders staan de kinderen en jongeren en hun ontwikkeling op de eerste plaats. Alle begeleiders hebben een opleiding binnen de zorg afgerond, aangevuld met een intern scholingsprogramma. Dit scholingsprogramma is specifiek gericht op de zorg voor en kennis van kinderen met een verstandelijke beperking. Er is een intensieve samenwerking tussen wonen en de kinderdagcentra.

Specialistische kennis

Wij hebben op diverse gebieden specialistische kennis in huis. De ondersteuning van de kinderen richt zich op het bieden van een veilige basis, ontwikkeling en verstaanbaarheid. Alle kinderen en jongeren bij Vanboeijen hebben een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking. Daarnaast kan er sprake zijn van beperkingen op het gebied van andere zintuigen. In alle teams werken we samen met meerdere professionals binnen onze organisatie. De teams krijgen bijvoorbeeld ondersteuning van een orthopedagoog, logopedist, bewegingsagoog, diëtist en ergotherapeut.

Op de locaties voor kinderen en jongeren werken we opvoedkundig aan de ontwikkeling. Hierbij sluiten we aan bij ieders niveau en leerstijl. Zo leert het ene kind door dingen te ervaren, te beleven, te voelen, te proeven en te kijken. En een ander leert door veel dingen te doen, zoals werkjes en opdrachten op papier. Op deze manier voelt ieder kind zich gerespecteerd en begrepen. Zo kan hij of zij zich optimaal ontwikkelen. Binnen de dagprogramma’s nemen we verschillende activiteiten op zoals fietsen, wandelen, buiten spelen, knutselen, voorlezen en snoezelen. Dit alles doen we vanuit een veilige omgeving, met een duidelijk en gestructureerd dagprogramma. Op de locaties maken we gebruik van verschillende thema’s, die passen bij de feesten en jaargetijden.

Wonen bij Vanboeijen

Een eigen plek, waar je je thuis voelt, is veel waard. We bieden verschillende woonmogelijkheden voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen. Kinderen en jongeren kunnen bij ons beschut en beschermd wonen in een veilige, kleinschalige woonvorm. De woningen zijn kindvriendelijk ingericht en hebben een ruime, goed omheinde tuin met verschillende speelmogelijkheden. De woningen staan in een rustige omgeving met verschillende voorzieningen en recreatiemogelijkheden. Zo is er bijvoorbeeld een zwembad, een sporthal en een kinderboerderij.

Kinderdagbesteding bij Vanboeijen

Op onze kinderdagcentra geven we ieder kind de kans om zich op zijn of haar eigen niveau te ontwikkelen. Door middel van bijvoorbeeld spel, beleving, muziek, zwemmen en buitenactiviteiten. We stimuleren kinderen en jongeren stapje voor stapje verder te groeien. Er is een groot aanbod in spelmateriaal en aandacht voor voorschoolse vaardigheden. Op de kinderdagcentra bieden we de activiteiten in kleine groepjes en soms individueel aan. Kinderen en jongeren krijgen de mogelijkheid om hun dag in te vullen op een manier die past bij hun interesse, mogelijkheden en levensritme.

Intensieve begeleiding

Voor kinderen en jongeren met een intensieve begeleidingsvraag hebben wij de zogenaamde Bijzondere leefkernen en Bijzondere werkkernen. Hier begeleiden we kinderen en jongeren met een ZZP7 en eventueel meerzorg. De begeleiding is gericht op intensieve individuele ondersteuning. De medewerkers volgen een intensief tweejarig scholingsprogramma.

Toekomstperspectief binnen Vanboeijen

Wanneer jongeren de woning en/of het kinderdagcentrum ontgroeit zijn, bieden we een vervolgplek binnen de reguliere woon- en dagbestedinglocaties. In een vroeg stadium kijken we met elkaar naar een passend vervolg. Iedere situatie is anders. We kijken daarom samen met u als ouder of verwant specifiek naar de behoeftes. Daar spelen we op in.