Jongeren

Met de blik op de toekomst

Wat iemand zelf kan en wil. Dat is bij alles ons uitgangspunt. Op onze locaties voor kinderen en jongeren werken de begeleiders samen met de ouders aan het toekomstperspectief van hun kind. Soms zal die toekomst zich voor een groot deel binnen een locatie van Vanboeijen afspelen. Soms ook heeft een kind een goede basis gelegd om als jongere een plek buiten Vanboeijen te vinden. 

Wonen bij Vanboeijen

Een eigen plek, waar je je thuis voelt, is veel waard. We bieden verschillende woonmogelijkheden voor jongeren met een verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen. Jongeren kunnen bij ons beschut en beschermd wonen in een veilige, kleinschalige woonvorm. 

FLINQ wonen

Voor kinderen en jongeren tussen de 10 en 25 jaar met een licht verstandelijke beperking is er FLINQ. Dit is een samenwerkingsverband tussen Vanboeijen en De Zijlen. FLINQ richt zich vooral op ondersteuning en begeleiding in het wonen.

Bij FLINQ kunnen jongeren wonen in een appartement of kamer met begeleiding. Zij leren vaardigheden om in de toekomst zo zelfstandig mogelijk te wonen. We hebben verschillende plekken om te wonen. Bijvoorbeeld een huis met 24-uursbegeleiding maar ook huizen waar een jongere zelfstandiger woont en de hulp van iemand kan inroepen wanneer dat nodig is. Ook geeft FLINQ  jongeren trainingen waarbij hen allerlei vaardigheden aangeleerd worden. En FLINQ biedt tijdelijke woonplekken aan als het echt even niet goed gaat.
Op de website van FLINQ kun je vinden welke ondersteuning FLINQ biedt: www.flinq-jeugd.nl

Werken met begeleiding

Wanneer je werk uitvoert, voel je je nuttig. Dit geldt voor iedereen. Wij bieden jongeren daarom graag de mogelijkheid om te werken. Mooi werk draagt namelijk bij aan een Goed leven. Wij helpen hierin op verschillende manieren.
Bij Vanboeijen kunnen jongeren werken naar vermogen. Hierbij bieden wij  de keuze uit verschillende activiteiten, passend bij je interesses en mogelijkheden. 

Jobcoaching
‘Begeleid werken met een jobcoach’ houdt in dat een cliënt werkt buiten Vanboeijen, en dat wij een ondersteunende rol hebben. Wij streven er naar om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, werk te bieden in de samenleving dat aansluit op hun interesses en ambities. Wij willen onze cliënten helpen om zich verder te ontwikkelen, ervaring en kennis op te doen en vaardigheden te trainen. Vanboeijen houdt contact met mensen, organisaties, bedrijven en instanties om te bevorderen dat mensen met een handicap een werk- of leerplek hebben in de samenleving. Ook zorgen we ervoor dat mensen zich kunnen ontwikkelen via onderwijs, cursussen en trainingen.

Trajectbegeleiding
Wij begeleiden jongeren met een licht verstandelijke beperking, binnen hun eigen mogelijkheden, terug naar werk, school, stage of een werkervaringsplek. We maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van de mogelijkheden van maatschappelijke organisaties, zoals het UWV, scholen, gemeentes, re-integratiebureaus, stageleerbedrijven en leerplichtambtenaren. Het doel is om ervoor te zorgen dat de jongere een zinvolle invulling van de dag krijgt.