Ouderen

Leef je leven in je eigen tempo

Ouder wordende bewoners een zo mooi mogelijke dag bieden in een liefdevolle omgeving, dat vinden wij belangrijk. Het leren kennen van het verleden van de bewoner is een belangrijk onderdeel van de zorg en persoonlijke aandacht. 
Ouderdom komt vaak met gebreken. Zeker bij mensen met een verstandelijke beperking. Fysiek en mentaal zijn zij vaak kwetsbaar. Daar is gespecialiseerde ondersteuning bij nodig, 

Wonen bij Vanboeijen

Wij bieden de begeleiding aan oudere bewoners zoveel mogelijk op de vertrouwde woonplek van de mens om wie het gaat. Daarnaast is er de mogelijkheid om in een woonvorm te gaan wonen speciaal voor ouderen. Waar mensen in hun eigen tempo kunnen leven. Waar op een aantal plekken dagbesteding aan huis is. Waar de begeleiding en het huis extra toegerust zijn. Of waar samen met andere senioren (zonder een verstandelijke beperking) gewoond kan worden. In een serviceflat, met een groot atrium voor ontmoeting.
 

Voor ouder wordende bewoners hebben wij verschillende locaties die tegemoet komen aan de levensfase en aan de beperking van de bewoners. Veel van hen bereiken een leeftijd waarop zij meer medische zorg nodig hebben. HIervoor hebben wij locaties dichter bij zorgvoorzieningen zoals een ziekenhuis. We werken ook op veel plekken nauw samen met andere zorgorganisaties, bijv in de verpleegzorg. 
Iedere bewoner heeft een eigen kamer of appartement die huiselijk en knus is ingericht, naar eigen smaak en wens. Wij vinden het belangrijk dat zij zich thuis voelen op hun plek bij Vanboeijen.

Een mooie besteding van de dag

Vanboeijen heeft locaties waar dagactiviteiten worden aangeboden die speciaal  bedoeld zijn voor oudere cliënten. De activiteiten zijn gericht op persoonlijke aandacht, het in stand houden van zelfredzaamheid en sociale contacten,  en activering en beleving. Op sommige locaties is er veel aandacht voor ontwikkeling en uitbreiding van mogelijkheden. Er wordt bijvoorbeeld gewandeld, gekookt en gebakken. Op andere locaties gaat het meer om beleving en om activiteiten om vaardigheden in stand te houden. Deelnemers bepalen zelf of ze mee willen doen aan activiteiten en in het dagprogramma zitten rustmomenten. Deze activiteiten bieden we meestal op de woonlocatie van de bewoners.
Bij activiteiten voor ouderen kun je denken aan bijv. snoezelen, voetenbadje, handmassage, koffie drinken, dierensnoezelen, voorlezen, wandelen, gezamenlijk eten, bewegen voor ouderen, huifkar en huifbedrijden.