Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de strategie en het beleid van Vanboeijen. De Raad van Bestuur overlegt regelmatig met de medezeggenschapsorganen. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Vanboeijen kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. Vanaf 1 april 2016 wordt deze gevormd door mevrouw J.M. (Annette) Imhof.

Raad van Bestuur van Vanboeijen: mevrouw J.M. (Annette) Imhof
Raad van Bestuur van Vanboeijen: mevrouw J.M. (Annette) Imhof