Klachtenregeling

Route naar tevredenheid

Als bewoners of verwanten niet tevreden zijn over onze dienstverlening is er uiteraard de ruimte om dit aan ons voor te leggen en samen te bespreken. Voor gevallen waar onverhoopt de interne procedure niet voldoet, is Vanboeijen aangesloten bij de externe klachtencommissie de IPKC. Meer informatie over de klachtenprocedure voor cliënten is te lezen in onderstaande documenten. Wanneer cliënten het moeilijk vinden om hun onvrede of klacht te verwoorden, kan de cliëntvertrouwenspersoon van het LSR helpen. Het LSR is hét landelijk steunpunt op het gebied van (mede)zeggenschap.

Ben je ergens niet tevreden over?

Het kan dan bijvoorbeeld gaan over het eten, de begeleiding en ondersteuning, de woonomgeving, de manier van omgaan met elkaar, enz.
Wij vinden het belangrijk dat je hierover in openheid en vertrouwen het gesprek aan kunt gaan met de begeleider(s) zodat we samen een goede oplossing vinden om verder te gaan.
Mocht je er in gesprek met begeleiders niet uit komen, dan zijn er verschillende manieren waarop jij je onvrede kenbaar en bespreekbaar kunt maken. In onderstaande samenvatting kun je snel zien welke mogelijkheden er zijn. Uitgebreidere informatie kun je vinden in het beleidsdocument waarin de klachtenprocedure voor begeleiding en ondersteuning aan cliënten is omschreven. Er is ook een kort pictodocument beschikbaar dat je hieronder kunt downloaden.


Download Samenvatting-bespreekplaat van het beleidsdocument.pdf
Download Download Beleidsdocument klachtenregeling bewoners en cliënten.pdf

Vertrouwenspersoon

Voor vragen of problemen kunnen bewoners en verwanten terecht bij de cliëntvertrouwenspersoon. Zij helpt bij het zoeken naar een oplossing en zij weet welke stappen je kunt ondernemen als je niet tevreden bent. De vertrouwenspersoon werkt niet bij Vanboeijen maar bij het LSR (Landelijk Steunpunt op het gebied van (mede)zeggenschap). In de twee onderstaande folders kun je meer lezen over de cliëntvertrouwenspersoon en hoe je contact met haar kunt opnemen.

Download: picto flyer cliëntvertrouwenspersoon Gea de Vries.pdf
Download: tekstuele flyer cliëntvertrouwenspersoon Gea de Vries.pdf

Wil je meer informatie over het indienen van een klacht? Neem dan contact op met de interne klachtenfunctionaris bij Vanboeijen, te bereiken via mail: klachtenfunctionaris@vanboeijen.nl

IPKC

Een cliënt of ouder/verwant heeft te allen tijde het recht om direct een klacht een te dienen. Vanboeijen is aangesloten bij de onafhankelijke Interprovinciale Klachtencommissie Groningen/Drenthe (IPKC De IPKC behandelt algemene klachten van cliënten en specifieke klachten op grond van de Wet BOPZ (Wet bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen). 
Download IPKC_reglement.pdf

Rechtstreeks een klacht indienen? Zoek contact met:

Interprovinciale Klachtencommissie Groningen/Drenthe 
Postbus 30014 
9400 RA ASSEN 
Telefoon 06-30346998
E-mail: info@ipkc.nl

Website: www.ipkc.nl