Assen | 11 december 2018

Robothuisdieren aanwinst voor cliënten en bewoners Vanboeijen

Een fantastische aanwinst voor de cliënten en bewoners met een verstandelijke beperking. Dat zijn de robothuisdieren die sinds kort op locaties van Vanboeijen wonen. Mede mogelijk gemaakt door De Vrienden van Vanboeijen.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een (huis)dier een positieve invloed heeft op mensen met een verstandelijke beperking en/of dementie en bij aandoeningen in het autistisch spectrum. Een dier werkt stressverlagend en kan de bloeddruk omlaag brengen. Dieren maken het bovendien gemakkelijker sociale contacten te leggen. Dat ervaren we bij Vanboeijen op onze dierenboerderijen veelvuldig en geldt ook voor robotdieren, zo blijkt uit onderzoek.

Veel bewoners en cliënten van Vanboeijen zouden graag een huisdier hebben, maar de verzorging van een eigen hond of kat is voor hen vaak te intensief. Wanneer het houden van een echt huisdier niet mogelijk is, is de robothond of -kat een goed alternatief. De dieren zijn echt gezelschapsmaatjes voor de bewoners en cliënten. De hond en poes reageren op aanrakingen en het aaien van de dieren blijkt kalmerend te zijn voor mensen met een verstandelijke beperking.

De resultaten uit een pilot die wij hielden met robothonden en -katten op diverse locaties waren overwegend positief. De interactieve huisdieren blijken veel pluspunten te hebben: bewoners en cliënten genieten zichtbaar van het knuffelen met hun hond of kat en zorgen samen voor het dier. Bewoners met allergieën voor dieren ondervinden bovendien geen hinder van de robothuisdieren.

De positieve pilot heeft erin geresulteerd dat er meer robothonden en -katten zijn aangeschaft. De robothuisdieren dragen op de locaties zichtbaar bij aan een goed leven voor de bewoners en cliënten van Vanboeijen.