15 februari 2019

IZB-opleiding Vanboeijen geaccrediteerd

Bij Vanboeijen vinden we kwaliteit, (blijven) leren en ontwikkelen heel belangrijk. Om medewerkers van Vanboeijen zo goed mogelijk te faciliteren in het omgaan met bewoners en cliënten die intensieve zorg en begeleiding nodig hebben, is binnen Vanboeijen de IZB-opleiding ontwikkeld. Deze opleiding is sinds kort door de Stichting Opleidingserkenningen Care (SOEC), door de @VGNbranche in het leven geroepen, geaccrediteerd erkend. Hier zijn we natuurlijk heel trots op. 
Hans en Martine zijn medewerkers die de opleiding op dit moment volgen. "De opleiding geeft mij nieuwe inzichten en leert mij te kijken naar wat en voor waarom ik iets doe, zodat ik het bewust kan toepassen of aanpassen".

Over de auteur

Gonda de Vries, Communicatie