Medezeggenschapsraad

'De ruimte krijgen om invloed te hebben op mijn werkomgeving, dat is fijn.'

Wij vinden het belangrijk dat je als medewerker invloed hebt op jouw eigen werkomgeving. Dit gebeurt natuurlijk op de locatie en in het team, maar ook op andere niveaus.

Zo is de medezeggenschapsraad, namens de medewerkers, een gesprekspartner van de bestuurder. De raad behartigt de belangen van de medewerkers. De raad denkt mee over de besluitvorming binnen de organisatie en bij de afwegingen tussen organisatiebelangen en medewerkersbelangen. Deze belangen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De medezeggenschapsraad bestaat uit dertien betrokken medewerkers. Zij worden gekozen voor een termijn van drie jaar. We proberen steeds een evenredige vertegenwoordiging te krijgen; bijvoorbeeld mensen uit verschillende functies en locaties. De raad wil iedere medewerker bij Vanboeijen de kans geven actief betrokken te zijn. De raad doet dit vanuit zijn visie: samen verantwoordelijk voor mooi werk. Deze visie is nauw verbonden met de visie van Vanboeijen: Goed leven – Mooi werk – Met elkaar.