Medezeggenschapsraad

'De ruimte krijgen om invloed te hebben op mijn werkomgeving, dat is fijn.'

Wij vinden het belangrijk dat je als medewerker invloed hebt op jouw eigen werkomgeving. Dit gebeurt natuurlijk op de locatie en in het team, maar ook op andere niveaus.

De medezeggenschapsraad bestaat uit dertien betrokken medewerkers. Zij worden gekozen voor een termijn van drie jaar. We proberen steeds een evenredige vertegenwoordiging te krijgen; bijvoorbeeld mensen uit verschillende functies en locaties. De raad wil iedere medewerker bij Vanboeijen de kans geven actief betrokken te zijn. Want wij zijn samen verantwoordelijk voor een  Goed leven - Mooi werk - Met elkaar.