Een stage bij Vanboeijen

'Ervaring opdoen én van meerwaarde zijn voor cliënten.'

Vanboeijen is een grote en veelzijdige organisatie. Daardoor kunnen we je een grote diversiteit aan mogelijkheden bieden om stage te lopen. We vinden het daarbij belangrijk dat je als stagiair(e) een meerwaarde bent voor het team. Door ervaringen te delen en vragen te stellen, leren we van elkaar.

Ga direct naar het stageformulier

Stage bij Vanboeijen: voor mbo, hbo en middelbare school

Of je nu een mbo- of hbo-opleiding doet of nog naar de middelbare school gaat: wij geven je de ruimte om op jouw niveau te leren. 

MBO-stage - beroepsopleidende leerweg

Doe je een beroepsopleidende leerweg (BOL) op het MBO? En wil je ontdekken wat de gehandicaptenzorg jou kan bieden? Op veel van onze locaties in Drenthe en net daarbuiten kun je terecht voor een stage. Per schooljaar bieden we ongeveer 75 stageplaatsen, vaak voor een periode van 20 tot 40 weken. Vanboeijen is een erkend leerbedrijf voor SBB (samenwerkingsorganisatie voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven).

HBO-stage

Als student HBO-V of Social Work ben je bij Vanboeijen van harte welkom voor een stage, onderzoeksvraag of afstudeeropdracht.

Maatschappelijke stage

Een maatschappelijke stage is de manier om jongeren te laten zien hoe waardevol vrijwilligerswerk en maatschappelijke betrokkenheid is. Vanboeijen biedt in samenwerking met scholen en welzijnsstichtingen een aantrekkelijk aanbod voor het invullen van deze

Op welke werkterreinen kun je bij Vanboeijen een stage doen?

Bij Vanboeijen kun je binnen de volgende werkterreinen terecht voor een leuke en leerzame stage:

 • Begeleiding: het draait hierbij om de dagelijkse zorg aan, en ondersteuning van, mensen met een verstandelijke beperking binnen locaties voor wonen en werk- en dagbesteding.
 • Ondersteunende diensten: dit zijn stages binnen de financiële administratie, HR en Informatievoorziening & Functioneel Beheer.
 • Zorgondersteuning: dit zijn stages binnen de paramedische en psychologische en pedagogische dienst.

Wat kunnen wij jou als stagiair(e) bieden?

Wij vinden het belangrijk om je ondersteuning in je leerproces te bieden. Daarom word je tijdens je stage gecoacht door ervaren begeleiders. Zo kun jij werken aan je eigen persoonlijke én beroepsontwikkeling.

Je ontvangt een stagevergoeding als het een stage betreft die aan de volgende voorwaarden voldoet:

 1. de stage wordt in het opleidingsprotocol als een verplichte stage aangemerkt;
 2. de stage duurt langer dan een maand;
 3. de stage heeft een minimale omvang van 150 uur.

De stagevergoeding die je in deze gevallen ontvangt, is vastgesteld in de cao Gehandicaptenzorg. Loop je minder dan 8 uur stage per week, dan krijg je een vrijwilligerscontract in plaats van een stagecontract met stagevergoeding.

Wat je verder nog moet weten?

Voor de stageperiode die start in september starten wij in april met de matching. Voor de stageperiode die begint in februari starten wij in november met de matching. Wij bieden géén mogelijkheden voor studenten die een schriftelijke opleiding volgen.

Wil je meer weten over een stage bij Vanboeijen?

Stuur dan je vraag naar: stageloket@vanboeijen.nl

Solliciteren naar een stageplaats

Wanneer je in aanmerking wilt komen voor een stageplaats binnen Vanboeijen, dan vragen we jou het onderstaande formulier in te vullen en jouw motivatie en cv toe te voegen. Vervolgens kijken wij naar de opleiding die je volgt, de leerdoelen die je wilt behalen, de locatie van je voorkeur en waar we stageplaatsen beschikbaar hebben.

Sollicitatieformulier stage
 • ?
 • ?
 • ?
 • (doc,docx,pdf)

  ?
 • (doc,docx,pdf)

  ?