Logo Vanboeijen
Foto bij pagina

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina

Vrienden van Vanboeijen

De Vrienden van Vanboeijen zetten zich in voor extra mogelijkheden in het leven van de cliënten van Vanboeijen. Daarbij gaat het om projecten die bijdragen aan een Goed leven. Dat zijn projecten die Vanboeijen zelf ook graag wil uitvoeren, maar waarvoor geen extra geld beschikbaar is. Voorbeelden zijn Communicatie op Maat, Inclusief Vrije Tijd en de verbouw van de Pauw op Park Diepstroeten. De Vrienden werven bij fondsen geld voor dit soort grote projecten. De Vrienden van Vanboeijen richten zich daarnaast op donateurs en betrokkenen uit de sociale omgeving van Vanboeijen, onze zogenaamde Goede Vrienden en Boezemvrienden. Het gaat immers om geld, maar zeker ook om betrokkenheid.

Wilt u ook Vriend worden?
Ook u kunt Vriend worden. Dan helpt u mee om met herkenbare en praktische projecten de kwaliteit van het leven van mensen met een verstandelijke handicap te bevorderen. Vindt u het ook belangrijk dat mensen met een verstandelijke handicap integreren in de samenleving en genieten van de leuke dingen in het leven? Steun dan de Vrienden van Vanboeijen!

Meer informatie is te vinden op de website van de Vrienden van Vanboeijen: www.vriendenvanboeijen.nl.

pagina opties

  • Doorsturen
  • banner
Goed leven, mooi werk!