Logo Vanboeijen
Foto bij pagina

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina

medezeggenschap

Medezeggenschap is iets wat we samen doen. Wij vinden dat cliënten, familie, begeleiders en leidinggevenden samen tot de beste besluiten komen. Waarbij ieder zijn eigen inbreng heeft. Wij vinden dat die samenwerking moet beginnen op onze locaties voor wonen en dagactiviteiten. Daarom zijn we in 2010 gestart met de ontwikkeling van Regie op locatie. Om ervoor te zorgen dat, binnen de mogelijkheden, op iedere locatie daadwerkelijk, eigen keuzes gemaakt kunnen worden.

De formele medezeggenschap van cliënten is geregeld via bewonersraden, van verwanten via verwantenraden en van medewerkers via de medezeggenschapsraad. 

 

 

pagina opties

  • Doorsturen
  • banner
Goed leven, mooi werk!