Logo Vanboeijen
Foto bij pagina

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina

visie op begeleiding

Meedoen in de maatschappij. Met respect behandeld worden. Ontdekken waar je goed in bent. Zelf kiezen. Sociale contacten onderhouden. Basisbehoeften die voor ieder mens belangrijk zijn. Voor iemand met een verstandelijke handicap net zo goed als voor ieder ander. Samen werken aan persoonlijk perspectief: dat is waar wij voor staan. En daarin staat de méns centraal, niet de handicap.

Goede zorg aan en begeleiding van mensen met een verstandelijke handicap begint volgens ons met goed luisteren en kijken naar wat zij aangeven. Wij willen dat iedereen een zo volwaardig mogelijk leven kan leiden. Een leven waar muziek in zit. Dát staat centraal in al ons werk.

Een eigen leven
Ieder mens is een individu. Met een eigen naam, een eigen geschiedenis en eigen vermogens. Met eigen plannen, verwachtingen en mogelijkheden voor de toekomst. Dat geldt voor onze cliënten en voor onze medewerkers. Wij hechten aan een goed klimaat waarin cliënten en medewerkers zich samen persoonlijk kunnen ontwikkelen. Onze medewerkers worden geschoold in het ontwikkelen van een onderzoekende, ontdekkende en dienstverlenende houding. Zodat zij op zoek kunnen gaan naar wat wél mogelijk is. Zodat zij een op maat gesneden aanbod kunnen leveren.

Grenzen verleggen
Ons streven is om onze cliënten te laten functioneren als volwaardige burgers. Of ze nu jong of oud zijn, veel ondersteuning en begeleiding nodig hebben of weinig, en langdurig of maar tijdelijk. Daar hoort ook bij: wonen en werken op een plek die je prettig vindt. Bijvoorbeeld dicht bij familie en vrienden. Daarom bieden wij ondersteuning in het vinden van woningen en werkplekken op verschillende locaties in de provincie Drenthe en daarbuiten. Waar iemand ook woont of werkt, in de zorg- en dienstverlening staan de individuele vragen en mogelijkheden van individuele personen voorop. Het gaat erom wat iemand (nog) wél kan. We stimuleren mensen om contacten te leggen met anderen, om een zinvolle besteding van de dag te vinden, om hun grenzen te verleggen.

Onze deskundige en betrokken medewerkers helpen de cliënten zich optimaal te ontplooien en leren ze zoveel mogelijk zélf beslissingen te nemen. Uitvinden wat bij iemand past, kost tijd. Het is een zoekproces. Daarom is er regelmatig overleg tussen de cliënt, de begeleider en de familie.

pagina opties

  • Doorsturen
  • banner
Goed leven, mooi werk!