Logo Vanboeijen
Foto bij pagina

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina

Volledig Pakket Thuis (VPT) - thuis zorg en ondersteuning ontvangen

Wat is een Volledig Pakket Thuis?
VPT staat voor het ‘volledig pakket thuis’. Het is één van de leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg (Wlz) waarbij je thuis de zorg van Vanboeijen kan ontvangen. Met een VPT woon je in je eigen woning, maar kan je wel een beroep doen op onze 24 uurs bereikbaarheid. Verder krijg je dezelfde zorg als op een woonadres bij Vanboeijen. Naast begeleiding en ondersteuning, krijgt een cliënt ook maaltijdvergoeding en kan er gebruik gemaakt worden van de recreatieve activiteiten bij Vanboeijen.

Wat heb ik nodig voor een VPT?
Er is een indicatie nodig die wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het gaat om een Zorg Zwaarte Pakket, waarbij het getal achter de ZZP aangeeft hoeveel en welke zorg je nodig hebt.
Meer over deze ZZP-`s kun je lezen in de gebruikersgids ‘Zorgzwaartepakketten in de verstandelijk gehandicaptenzorg’. Dit is een uitgave van de overheid en is te bestellen via Postbus 51: www.rijksoverheid.nl.

Wat kan ik verwachten bij een VPT?
Bij de intake onderzoekt Vanboeijen samen met de cliënt en de wettelijk vertegenwoordiger of de zorgvraag goed past bij een VPT. Vanboeijen biedt zorg op maat. Dat betekent dat we goed kijken naar wat de situatie is en wat de wensen en behoeften van de cliënt zijn. De cliënt maakt met Vanboeijen afspraken over welke zorg nodig is en hoe die zorg geleverd wordt. Dit wordt vastgelegd in een Zorg en Dienstverlenings Overeenkomst (ZDO).

Wat zijn de kosten van een VPT?
• Je woont in je eigen woning, je betaalt dus zelf de huur of hypotheek en bijkomende kosten, bijvoorbeeld voor energie en telefonie.
• Je maakt gebruik van de zorgverzekeringswet.
• Je hebt dus je eigen huisarts, tandarts en apotheek.
• Je kunt geen gebruik maken van behandeling van algemene aard die bekostigd wordt vanuit de AWBZ.
• Behandeling gerelateerd aan de handicap is wel toegelaten en wordt bekostigd vanuit de AWBZ.
• Ook betaal je een eigen bijdrage (tegen het lage tarief) voor de zorg.

Eigen bijdrage
De eigen bijdrage die je moet betalen is afhankelijk van je inkomen, leeftijd en gezinssituatie. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaald hoe hoog de eigen bijdrage is en stuurt je hiervoor een rekening. Op de rekening staat Zorg met Verblijf. Dat lijkt wat verwarrend, omdat je niet verblijft bij Vanboeijen. Dit komt omdat je een ZZP indicatie hebt, die je inzet als VPT. Wil je een inschatting maken hoeveel eigen bijdrage je moet betalen? Gebruik dan de rekenhulp op www.cak.nl bij Zorg met Verblijf.
Bij thuiswonende kinderen van 18 jaar of ouder die een eigen inkomen of utkering hebben, wordt het inkomen van de ouders niet meegerekend. Bij kinderen onder de 18 jaar hoeft geen eigen bijdrage betaald te worden.
Wanneer je samen met je partner een huishouden voert, wordt het inkomen van beiden meegeteld.

pagina opties

  • Doorsturen
  • banner
Goed leven, mooi werk!