Logo Vanboeijen

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina

ANBI publicatie

Vanboeijen is aangemerkt als ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is van de belasting (binnen de daarvoor geldende regels). Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de Belastingdienst.

ANBI publicatiegegevens

 

1.     Naam van de instelling

Stichting Vanboeijen

2.     Toegekend RSIN-nummer

 802409568

3.     Contactgegevens

Eemland 1

9405 KD Assen

Postbus 30014

9400 RA Assen

T (0592) 305 305

E info@vanboeijen.nl

I www.vanboeijen.nl

4.     Doelstelling

Alle mensen met een handicap een Goed leven. En alle medewerkers Mooi werk. Daar gaan we voor bij Vanboeijen. Wij bieden in Drenthe en daarbuiten zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke handicap. Daarbij gaan we uit van wat iemand kan en wil, samen met ouders, met begeleiders, met elkaar.

5.     Beleidsplan

Het actuele beleidsplan van Vanboeijen kunt u hier binnenkort vinden. 

6. Bestuurssamenstelling

Vanboeijen heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur in de persoon van Annette Imhof. Zij heeft de algehele leiding over Vanboeijen. Er zijn een directeur zorg en een directeur bedrijfsvoering, die samen met de bestuurder het ontwikkelteam (OT) van Vanboeijen vormen. Het OT geeft leiding aan de teamleiders in de regio’s en de afdelingshoofden van de ondersteunende diensten.

De leden van het ontwikkelteam van Vanboeijen zijn:

  • Annette Imhof, bestuurder
  • Martin Breed, directeur zorg
  • Johan Dusseljee, directeur bedrijfsvoering

7.     Beloningsbeleid

Voor het beloningsbeleid verwijzen wij naar de van toepassing zijnde CAO gehandicaptenzorg http://www.vgn.nl/cao

8.     Jaarverslag

Lees hier ons jaarverslag 2015

9. Financiële verantwoording

Financiële verantwoording is een onderdeel uit het jaarverslag 2015

 

 

pagina opties

  • Doorsturen
  • banner
Goed leven, mooi werk!