Logo Vanboeijen
Foto bij pagina

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina

Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie

Mensen met een verstandelijke beperking hebben soms ook psychiatrische of lichamelijke problemen die met de beperking samenhangen. Dit vraagt om een aanpak op maat en kennis vanuit verschillende invalshoeken. Het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie biedt specialistische kennis en hulp in de vorm van onderzoek, advies en behandeling.

Vaak zijn problemen van mensen met een verstandelijke beperking erg complex. Het is daardoor niet altijd meteen duidelijk wat er aan de hand is en welke behandeling nodig is. Bij het Centrum voor Verstandelijke Beperking en Psychiatrie kijken we goed naar wat er speelt. Door middel van uitgebreide observatie proberen we antwoord te geven op vragen. Dit doen we altijd samen met het kind of de cliënt zelf, en de ouders, begeleiders, de verwijzers of andere betrokkenen.

In het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie werkt Vanboeijen samen met GGZ Drenthe, De Trans, de Baalderborggroep en Promens Care. Door deze samenwerking kunnen we gebruik maken van kennis vanuit verschillende invalshoeken. Op die manier bieden we altijd een aanpak op maat.

Folder Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie

pagina opties

  • Doorsturen
  • banner
Goed leven, mooi werk!