Logo Vanboeijen

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina

regie op locatie

Een Goed leven voor cliënten, Mooi werk voor medewerkers en gezonde financiën. Dat is waar we bij Vanboeijen voor gaan. Dat kunnen we alleen bereiken als iedereen zelf invloed heeft op zijn eigen (werkende) leven en binnen zijn eigen locatie. Daarom zijn we in 2010 van start gegaan met Regie op locatie bij Vanboeijen

Met Regie op locatie (ROL) bespreken cliënten, verwanten en medewerkers samen knelpunten, en zoeken zij naar oorzaken en naar pragmatische oplossingen. Zo komen continu (kleine) verbeteringen tot stand. Deze manier van werken noemen we het Regie-op-locatie-model (ROL-model). Dit is een eigen ontwikkeld model, gebaseerd op de Lean-methodiek.


Financiële ondersteuning Rabobank voor Regie op locatie en ontwikkelen coöperatie
De Rabobank heeft aan Vanboeijen een financiële donatie van 100.000 euro toegekend, ter ondersteuning van onze organisatieontwikkeling Hiervan draagt de Rabobank Assen- Beilen 25.000 euro en het Rabobank Projectenfonds 75.000 euro bij.

Vanboeijen heeft de laatste jaren ingezet op Regie Op Locatie met als hoofddoel de medezeggenschap en invloed van cliënten, ouders en medewerkers op locatie te stimuleren en te vergroten. Hiervoor zijn in 2013 alle locaties van Vanboeijen uitge-rol-d.

We hebben bij Vanboeijen geconstateerd dat wanneer we echte invloed van deze belangrijkste doelgroepen willen realiseren, we hier ook onze organisatiestructuur op moeten inrichten. Deze organisatiestructuur moet in lijn zijn met de waarden van Vanboeijen en passend bij ‘Regie bij de klant en professional centraal’. Voor de structuur/besturing lijkt een coöperatief organisatiemodel (dus uiteindelijk een coöperatie) van cliënten (vertegenwoordigers/ ouders/verwanten) en professionals (medewerkers) het meest voor de hand te liggen.
Aangezien de Rabobank al een coöperatie is, volgen zij de ontwikkelingen bij Vanboeijen nauw en met veel interesse.


rabobank-logo-print

pagina opties

  • Doorsturen
  • banner
Goed leven, mooi werk!