Logo Vanboeijen
Foto bij pagina

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina

De Waagschaal

De Waagschaal is een zorgboerderij die gespecialiseerd is in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap en onbegrepen gedrag. Het kloppende hart van de boerderij bestaat uit Bas en Jeanine Seidel en hun kinderen.

De samenwerking met Vanboeijen kwam tot stand door een specifieke begeleidingsvraag van een cliënt uit regio Zuid. Samen met de familie ging Vanboeijen op zoek naar een geschikte plek. Ze kwamen uit bij de familie Seidel.

Ritme van de boerderij
Bas: ‘De boerderij kenmerkt zich door de rustige ligging, de diversiteit aan dieren, de mogelijkheid tot creatieve ontplooiing en de continuïteit in de begeleiding. Centraal staat de kracht van het samen leven en samen werken op en rond de boerderij. Het ritme van de boerderij, de seizoenen en de begeleiding vormen de natuurlijke regelmaat van ons bedrijf.’

Duurzame samenwerking
Dat de werkwijze van De Waagschal z’n vruchten afwerpt, blijkt onder andere uit de toekenning van twee aanvragen voor extra zorgzwaarte bekostiging (EZB). Dit resultaat kwam tot stand na goed en vruchtbaar overleg tussen het Zorgkantoor, het Centrum voor Consultatie Expertise (CCE), Vanboeijen en de zorgboerderij. Vanaf februari 2011 heeft de samenwerking een duurzaam karakter gekregen toen een tweede cliënt ging werken op de Waagschaal.

Gelijkwaardige zorgondernemer
Bas is erg tevreden over de samenwerking: ‘Als ik met een orthopedagoog, andere begeleiders of een teamleider spreek dan voelt dat volkomen gelijkwaardig. En als ik weer thuis ben op onze boerderij, voel ik mij weer helemaal zelfstandig zorgondernemer.’

Toekomstplannen
Deze samenwerking groeit nog steeds verder’, zegt Bas. ‘Dit jaar (2012) staat in het teken van ons toekomstplan: het realiseren van zes nieuwe appartementen en een binnenaccommodatie voor dagbesteding en het werken met onze paarden. Uiteindelijk willen we toegroeien naar zes plaatsen. Onze boerderij zal kleinschalig moeten blijven om aan deze doelgroep de kwaliteit van zorg te kunnen blijven geven die wij graag willen.’

pagina opties

  • Doorsturen
  • banner
Goed leven, mooi werk!